Op woensdag 9 oktober wordt er een presentatie aan een groep van de thuiszorg gegeven over hyperbare zuurstoftherapie.