Ervaring met hyperbare zuurstof therapie geschreven door een tevreden patiënt:

Patiënt met:

1 Late radiatiebeschadiging van de blaas

2 Hematurie door toepassing van bloedverdunner Fraxciparine ( 2x dd ) welke noodzakelijk is door:

3 Long ( ruiter ) embolie.

Spoelingen met NaCl 0.9 % of Aluin had geen gewenst resultaat.

In overleg en op verzoek van patiënt overgebracht naar het Antonius Ziekenhuis te Sneek om vandaaruit de noodzakelijke behandelingen te ondergaan , bestaande uit:

1 Starten van he Hyperbare zuurstoftherapie

2 Spoelen met een 3-weg katheter ( CH 24 )  met NaCl 0.9 %

3 Bij toename hematurie en te lage Hb waarde, RBC toediening

Eerst leek alle moeite tevergeefs en leek de situatie hulpeloos… het was een cirkelbeweging:

 

” Het bloed dat er van boven inging liep er van onderen weer uit.”

Maar na 18 sessies stopte de bloeding en het spoelen,  werd de spoelkatheter verwisseld door de normaal aanwezige Superpubische katheter (CH 18)

Na 20 sessies mocht de patiënt naar huis om vandaar uit de laatste 20 behandelingen te ondergaan.

Nu dit bijna ten einde is:

Alle lof voor de doktoren en verplegend personeel van het Antonius Ziekenhuis Sneek

 

Maar in het bijzonder voor:

Doktoren, directie en personeel van de Hyperbare Kamer van

ANTONIUS HYPERCARE te SNEEK