Wat is hyperbare zuurstoftherapie

Zuurstof is noodzakelijk voor de werking van iedere cel in ons lichaam.

Zuurstof kan ook worden gebruikt als geneesmiddel

Zoals bijna ieder geneesmiddel is de werking afhankelijk van de dosis. Zuurstof in hoge dosering zorgt onder andere voor wondgenezing en voor de bestrijding van chronische infecties. Om deze hoge dosering zuurstof toe te dienen maken wij gebruik van een hyperbare kamer. Patiënten gaan in deze kamer zitten, waarna de druk wordt verhoogd naar 2,4 bar. Na het bereiken van die druk zet de patiënt een masker op om 100% zuurstof te ademen. Door de verhoogde druk wordt er veel zuurstof opgelost in het bloedplasma en door de bloedsomloop naar de niet genezende wond of infectie vervoerd. De grote hoeveelheid zuurstof die daardoor wordt aangevoerd zorgt voor het genezende effect. Zoals bij de meeste geneesmiddelen is er ook een maximale dosis. Daarom wordt er per werkdag ongeveer twee uur behandelend en is de maximale druk 2,4 bar. Ook wordt de behandeling in de kamer elke 20 minuten onderbroken door korte luchtpauzes van 5 minuten. Door die maximale behandelduur per dag is het noodzakelijk 20 tot 40 en soms meer behandelingen te ondergaan om het gewenste effect te bereiken.

Behandelindicaties voor hyperbare zuurstoftherapie

Chronische aandoeningen:

  1. Niet genezende wonden bij suikerziekte: geen verbetering na minimaal een maand optimale wondverzorging
  2. Bestralingsschade: met name beschadiging door bestraling aan hoofd/hals gebied, borst, darmen en blaas.
  3. Chronische botontsteking: niet genezend met de gebruikelijke middelen.
  4. Als voorbereiding voor een hersteloperatie in bestraald gebied: hierbij wordt de patiënt standaard 20 maal voor de operatie behandeld en 10 maal na de operatie. Bekijk het resultaat

U moet erop rekenen dat er ten minste 20 behandelingen nodig zijn De behandelingen worden iedere werkdag gedaan en in principe op dezelfde tijd. De hyperbare zuurstofbehandeling is meestal een aanvulling op de al gestarte (wond)behandeling. Deze behandeling gaat normaal gesproken gewoon door onder supervisie van de verwijzend arts, deze blijft uw hoofdbehandelaar.

Acute aandoeningen:

  1. Ernstige kneuzings- en verpletteringsletsels, waarbij de bloedsomloop ter plaatse bedreigd is.
  2. Na plastische chirurgie: waarbij bijvoorbeeld vingers weer zijn aangezet of wonden zijn gesloten met getransplanteerde huidlappen en de bloedsomloop ter plaatse bedreigd is.
  3. Decompressieziekte (duikersziekte).
  4. Arteriële gasembolie (luchtbellen in de bloedbaan).
  5. Ernstige koolmonoxide vergiftiging

Deze behandelingen worden uitgevoerd na telefonisch overleg met de artsen van hyperbare geneeskunde en de anesthesioloog-intensivisten van het Antonius Ziekenhuis of met de dienstdoende arts van het hyperbaar centrum (tel 0515 – 48 80 77).

Voor patiënten die acuut behandeld moeten worden geldt dat zij binnen een uur terecht kunnen in de hyperbare kamer. Hierdoor kan het zo zijn dat uw dagelijkse behandeling van die dag niet door gaat.

Er worden, bij patiënten die acuut behandeld moeten worden, aangepaste behandeltabellen gebruikt die vaak veel langer duren dan de behandelingen voor chronische patiënten.