Door lawaai kunnen er verschillende schades aan het gehoor ontstaan. Te vaak je koptelefoon op hard zetten kan op de lange duur doofheid veroorzaken. Ook een kortdurende hoge geluidsbelasting, zoals bijvoorbeeld door een explosie of schieten met een vuurwapen, kan gehoorschade geven. Dit laatste noemen we een knaltrauma. Door een knaltrauma ontstaat er schade aan de zenuwen in het binnenoor maar het lijkt ook van invloed te zijn op de bloedtoevoer naar het binnenoor. Hierdoor is het mogelijk dat er een zuurstoftekort ontstaat waardoor de schade uiteindelijk blijvend kan worden. Klachten die door een knaltrauma optreden zijn verminderd gehoor en/of een piep in het oor.

Plotsdoofheid

Naast een knaltrauma kan het ook voorkomen dat je ineens bemerkt dat je aan één kant slecht of helemaal niets meer hoort. Dit wordt dan plotsdoofheid of sudden deafness genoemd. Oorzaak is vaak moeilijk te achterhalen maar infectie of problemen met de bloedtoevoer lijken een rol te spelen in het ontstaan hiervan.

Therapie

Voor beide aandoeningen is de gangbare behandeling het toedienen van prednison gedurende 7 dagen. Echter zijn er aanwijzingen dat het toedienen van hyperbare zuurstof, in combinatie met prednison, tot een beter eindresultaat leidt. Echter hyperbare zuurstoftherapie wordt voor zowel knaltrauma als plotsdoofheid nog niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Om het positieve effect van hyperbare zuurstof beter in kaart te brengen is er samen met het Amsterdam UMC een proef begonnen waarbij militair -en politiepersoneel de mogelijkheid geboden wordt om, naast prednison, ook behandeld te worden met hyperbare zuurstof. Daarbij dient men zich na een knaltrauma zo snel mogelijk bij een arts te melden. Militairen kunnen zich daarvoor melden bij hun gezondheidscentrum, voor de politie is dat de regio-bedrijfsarts.

De hyperbare zuurstoftherapie bestaat uit een dagelijkse behandeling van circa twee uur. Voor een goed resultaat dient men gedurende 10 aaneengesloten dagen behandeld te worden. Dus ook in de weekenden wordt er doorbehandeld, alleen doordeweeks behandelen is geen optie wil men optimaal resultaat behalen.

Verder is het belangrijk dat de hyperbare zuurstoftherapie zo snel mogelijk van start gaat. Het liefst na 48 uur tot 7 dagen.
De kans op volledig herstel is dan het grootst. Bij het starten tussen 7 en 14 dagen is er nog steeds winst te behalen maar de kans op volledig herstel lijkt minder. Na 14 dagen is de kans op volledig herstel klein en heeft het geven van hyperbare zuurstof geen toegevoegde waarde meer. Denk er niet te licht over om de behandeling uit te stellen!!!

Momenteel zijn er in Nederland 2 hyperbare centra die in 24/7 behandelen, Amsterdam UMC en Antonius Hypercare Sneek.

Op dit moment wordt de hyperbare zuurstoftherapie alleen bij militairen vergoed.

Amsterdam UMC en Antonius Hypercare Sneek zijn drukdoende om de therapie vergoed te krijgen voor burgers. Wij hopen dat dit snel gerealiseerd gaat worden.