Werkwijze hyperbare zuurstoftherapie

Intake gesprek hyperbare zuurstoftherapie

Nadat u verwezen bent door uw behandelend arts komt u bij een van de artsen van het hyperbare centrum voor een intake gesprek. De arts zal de behandeling met u doornemen en een lichamelijk onderzoek bij u doen.  Zo nodig vragen wij met uw toestemming aanvullende informatie op.  Van wonden maken wij foto’s om het verloop van de genezing vast te leggen. Eventueel gebruiken wij, met uw toestemming, de foto’s voor lesdoeleinden. Als de arts concludeert dat er geen contra-indicatie voor de behandeling zijn, volgt een gesprek met de hyperbaar verpleegkundige, die u de gang van zaken in en rondom de kamer uitleggen.

Graag meenemen voor uw eerste bezoek:

 1. medicijnlijst
 2. verzekeringspasje
 3. identiteitsbewijs
 4. eventuele verbandmiddelen

De hyperbare zuurstoftherapie behandeling

Na het intake gesprek wordt een afspraak met u gemaakt voor het starten van de behandeling.  Hieronder volgt de algemene informatie die u alvast kunt doornemen.

Speciale kleding:
Zuurstof is brandgevaarlijk, daarom gelden er strikte veiligheidsmaatregelen. Dat is ook de reden dat u speciale katoenen kleding draagt in de hyperbare kamer. U krijgt hiervoor een pak van ons in bruikleen, daaronder kunt u uw eigen ondergoed dragen. Ook krijgt u badstof slippers.  Wij willen u vragen katoenen sokken te dragen.  Voorafgaand aan de behandeling kunt u zich in de kleedruimte omkleden. Uw persoonlijke bezittingen kunt u opbergen in een locker.

Wat mag u meenemen in de kamer:

 1. een lees- en/of puzzelboek of tijdschrift.
 2. een potlood voor het puzzelboekje
 3. een leesbril

Wij willen u vragen geen make-up, haarlak, gel of huidcrème te gebruiken.

In de hyperbare zuurstoftherapie kamer

De eerste keer gaat er een verpleegkundige mee om u te begeleiden.  Wanneer iedereen heeft plaatsgenomen gaat de deur dicht. Vervolgens wordt de druk in de kamer langzaam opgevoerd tot 2,4 bar, dit is vergelijkbaar met duiken tot 14 meter onderwater. U zult merken dat de temperatuur oploopt.

Het klaren van de oren: Tijdens het op druk gaan is het belangrijk dat u goed oplet of het klaren van de oren lukt, de oren mogen geen pijn gaan doen.  Er zal een drukverschil optreden welke op uw trommelvlies drukt. Dit is het zelfde gevoel wat u ondervindt bij het dalen van een vliegtuig. Dit drukgevoel kunt u verhelpen door slikken, kauwen, gapen of klaren. Klaren is voorzichtig druk opbouwen d.m.v. uitademen door uw neus met de mond gesloten en de neus dichtgeknepen. Het is van belang hiermee direct te beginnen zodra u het drukverschil op uw oren voelt. Wacht niet tot uw oren pijn gaan doen. Bij het van druk gaan, aan het einde van de sessie, passen uw oren zich vanzelf aan en hoeft u niets te doen.

Als de kamer op druk is, zet u het masker op. Vervolgens wordt er 4 maal 20 minuten 100% zuurstof toegediend met 3 maal een pauze van 5 minuten lucht. De luchtpauzes dienen om bijwerkingen te voorkomen. Tijdens deze 5 minuten luchtpauzes moet u een aantal keren goed diep in- en uitademen.
Het is mogelijk om in de kamer naar uw eigen muziek te luisteren, via een cd of een USB-stick. Ook kunt u luisteren naar uw favoriete zender van de FM-radio.
Mocht er zich tijdens de behandeling een probleem voordoen dan kan de verpleegkundige via de sluis naar binnen om hulp te bieden.
Aan het eind van de behandeling wordt de druk weer verlaagd. U zult merken dat de temperatuur daalt. Om afkoeling te voorkomen kunt u een handdoek omslaan.

Hyperbare zuurstoftherapie operator

De kamer wordt bediend door een operator die voortdurend met u in contact staat via 4 camera’s en een microfoon.

Praktische zaken hyperbare zuurstoftherapie

Uw behandeling wordt op iedere werkdag in principe op een vast tijdstip ingepland. Het is soms mogelijk om, na overleg, op een ander tijdstip behandeld te worden. De behandelingen vinden plaats van maandag t/m vrijdag.
Na afloop van de behandeling is er water, thee en koffie voor u. Wij adviseren u voor de behandeling niet al te veel te drinken. Naar het toilet gaan tijdens de behandeling is niet onmogelijk maar wel onpraktisch. 
Als u verhinderd bent, willen we dit graag telefonisch weten. Uw behandeling kan dan mogelijk op een ander tijdstip plaatsvinden.
Voor acute gevallen is de kamer 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar. Het kan voorkomen dat daardoor uw behandeling later start, vervalt of eerder wordt beëindigd. Indien dit zich voor doet, nemen wij contact met u op.

Bijwerkingen hyperbare zuurstoftherapie zijn gelukkig zeldzaam

 1. Acute zuurstofvergiftiging geeft neurologische verschijnselen die weer verdwijnen als de zuurstof wordt gestaakt. Gelukkig is dit beeld zeer zeldzaam. Ter voorkoming worden er luchtpauzes toegepast en 2,4 bar als maximum diepte aangehouden.
 2. Chronische zuurstofvergiftiging kan schade aan de longblaasjes geven. Omdat we de dosis zuurstof voor u binnen veilige grenzen willen houden, is de behandelduur per dag en per week daarop afgestemd.

 

 1. Ooglens. Tijdens de behandeling neemt de ooglens een beetje zuurstof op en wordt daardoor wat boller. Dit effect is niet schadelijk en is enkele weken na het beëindigen van de behandeling weer verdwenen. Het is daarom niet verstandig een nieuwe bril aan te schaffen tijdens de behandeling en de eerste vier weken er na.
 2. Het is normaal dat u in de loop van de weken vermoeid kunt raken; dit is niet verontrustend en kan een effect van de behandeling zijn. In sommige gevallen kan het ook zijn dat u duizelig wordt. Ook hier geldt dat dit niet verontrustend is en dat u dan rustig aan dient te doen.